logo de l'aplicació
  1. Introducció
  2. Instal·lació
    1. Windows
    2. Linux
  3. Funcionament

Introducció

TempsEscriptori és una aplicació multi plataforma que permet visualitzar l'estat del temps a qualsevol municipi de Catalunya.

La informació que es dóna és la temperatura en graus centígrads de l'estació climàticament més representativa del municipi seleccionat i l'estat del cel previst per a les properes dotze hores. L'estat del cel s'actualitza a les 0, 8 i 18 hora solar, de la manera que s'indica a la següent figura:

Així, a les nou del matí, l'estat del cel indicat és el previst per la tarda, i a les nou de la nit, l'estat del cel que apareix és el predit per l'endemà al matí. L'estació representativa se selecciona tenint en compte les característiques climàtiques de la població d'on es vol tenir informació. Evidentment, la representativitat de les dades depèn de cada cas i hi pot haver diferències significatives amb la temperatura real del municipi.

Instal·lació

El programa TempsEscriptori està fet en Java versió J2SE 6 o superior, de manera que es pot fer anar en qualsevol sistema operatiu on es pugui instal·lar Requereix que l'escriptori tingui una àrea de notificació, fet que no és problema en la majoria de casos.

Instal·lació en Windows

Si no es té Java instal·lat, s'ha de descarregar des de la seva pàgina web.

S'executa el programa d'instal·lació per a Windows i se segueixen els passos que s'indiquen.

instal·lació en Linux

Si no es té java instal·lat, s'ha de descarregar des de la seva pàgina web o mitjançant els paquets que la distribució pugui portar.

Se selecciona el programa d'instal·lació i es demana que s'executi. Després, només cal seguir els passos que s'indiquen. Si el programa no s'executa, cal fer servir l'ordre java -jar TempsEscriptoriSetup.jar.

Si s'utilitza l'escriptori Gnome, és possible que l'àrea de notificació estigui desactivada. Per activar-la, cal prémer el botó dret del ratolí sobre la barra d'eines i seleccionar Afegir al quadre -> Àrea de notificació

Per defecte, en Linux el programa no s'executa a l'iniciar l'escriptori. Per a fer que s'executi, cal seguir els següents passos:

Funcionament del programa

El funcionament del programa és força simple: